Γραφίδα Infrared & Capacitive

Γραφίδα Infrared & Capacitive

AP-02

Γραφίδα πίεσης FLIP Capacitive

Γραφίδα πίεσης FLIP Capacitive

AP-43

Πιεστικές γραφίδες  χωρητικότητας

Πιεστικές γραφίδες χωρητικότητας

Γραφίδες πίεσης για σχόλια