Ισχυρή 4Κ Camera

Κάμερες τηλεδιασκέψεων

Camera 4K με soundbar

Κάμερες τηλεδιασκέψεων

Camera τηλεδιασκέψεων υψηλής ανάλυσης

Κάμερες τηλεδιασκέψεων

Camera υψηλής ανάλυσης με voice tracking

Κάμερες τηλεδιασκέψεων