Εναλλακτική τροφοδοσία σε αναμονή

Μονάδες Τροφοδοσίας

The 1500W/2000W model offers the highest power supply you can get in a lightweight package. With this bundle, you’ll get the added extras you need to ensure back-up power supply!

PPS1500J 1500W
PPS2000UJ 2000W