ΠΟΜΠΟΣ

Ασύρματος πομπός

Πομπός HDMI, σχεδιασμένος για συναντήσεις και παρουσιάσεις
Λειτουργεί με λογισμικό διαμοιρασμού της οθόνης αφής, χωρίς κανένα επιπρόσθετο hardware

Αμφίδρομη διαδραστικότητα :
– προβάλονται και τοποθετούνται σχόλια απ ευθείας στα κείμενα από την πολύ-λειτουργική διαδραστική οθόνη
– Ελέγχετε το MAC ή το PC από την οθόνη αφής

Περιεχόμενο συσκευασίας

Ενας πομπός